Achyutam Keshavam Krishna Damodaram – Harmonium Notes


Achyutam Keshavam Krishna Damodaram – Harmonium Notes

Song – Achyutam Keshavan Krishna Damodaram
Singer – Anuradha Paudwal
Category – Bhajan
Website – www.harmoniumguru.in

Harmonium Notes | Piano Notes


Achyutam Keshavam Krishna Damodaram – Harmonium Notes

Achyutam     Keshavam
S R G               G M G

Krishna    Damodaram
R S               R R G R

Rama     Naraynam
S .N         .D .D .D R

Janaki    Vallabham
R R G        R .N S

Achyutam     Keshavam
S R G               G M G

Krishna    Damodaram
R S               R R G R

Rama     Naraynam
S .N         .D .D .D R

Janaki    Vallabham
R R G        R .N S

Kaun     Kehta    Hai
S R         G G         M

Read More : Achyutam Keshavam Piano Notes

Bhagvan  Aate    Nahi
G R S        R R     G R

Tum     Meera      Ke
S .N      .D .D        .D

Jaise    Bulate    Nahi
R R       R G R    .N S

Achyutam     Keshavam
S R G               G M G

Krishna    Damodaram
R S               R R G R

Rama     Naraynam
S .N         .D .D .D R

Janaki    Vallabham
R R G        R .N S

Read More : Achyutam Keshavam Piano Notes

Kaun     Kehta    Hai
S R         G G       M

Bhagvan   Sote    Nahi
G R S         R R     G R

Maa     Yashoda   Ke
S .N       .D .D       .D

Jaise     Sulate   Nahin
R R       R G R     .N S

Achyutam     Keshavam
S R G               G M G

Krishna    Damodaram
R S               R R G R

Rama     Naraynam
S .N         .D .D .D R

Janaki    Vallabham
R R G        R .N S

Read More : Achyutam Keshavam Piano Notes

Lyrics – 

Achyutam Keshavam Krishna Damodaram
Rama Naraynam Janaki Vallabham
Kaun Kehta Hai Bhagvan Aate Nahi
Tum Meera Ke Jaise Bulate Nahi

Achyutam Keshavam Krishna Damodaram
Rama Naraynam Janakivallabham
Kaun Kehta Hai Bhagvan Khaate Nahi
Ber Shabri Ke Jaise Khilate Nahi

Achyutam Keshavam Krishna Damodaram
Rama Naraynam Janaki Vallabham
Kaun Kehta Hai Bhagvan Sote Nahi
Maa Yashoda Ke Jaise Sulate Nahin

Achyutam Keshavam Krishna Damodaram
Rama Naraynam Janaki Vallabham
Kaun Kehta Hai Bhagvan Nachthe Nahi
Gopiyo Ki Tarah Tum Nachathae Nahi

Achyutam Keshavam Krishna Damodaram,
Rama Naraynam Janaki Vallabham,
Achyutam Keshavam Krishna Damodaram,
Rama Naraynam Janaki Vallabham,
Rama Naraynam Janaki Vallabham

Read More : Achyutam Keshavam Piano Notes


Achyutam Keshavam Krishna Damodaram – Harmonium Notes

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This function has been disabled for Harmonium Guru.