Ek Payar Ka Nagma Hai – Harmonium Notes


Ek Payar Ka Nagma Hai – Harmonium NotesPart – 1

Ek     payar      ka      nagma      hai
S R    G G         M      P M M G     G

Maujon      ki        ravaani      hai
S R R       G G    M P M M G     G

Zindagi     aur    kuch    bhi     nahi
G M P        N      D P      M       P D

Teri      meri       kahani     hai
P M      R P        P M D P   M G

Ek     payar      ka      nagma      hai
S R    G G         M      P M M G     G

Maujon      ki        ravaani      hai
S R R       G G    M P M M G     G

Zindagi     aur    kuch    bhi     nahi
G M P        N      D P      M       P D

Teri      meri       kahani     hai
P M      R P        P M D P   M G

Part – 2

Music –    La  La          La       La   La   La
S    R           .d        S    G    M

              La  La          La       La   La   La
G    G           G        R    R     G

Part – 3

Kuch      paakar          khona       hai
P          S. S. S.       S. R. S. N       N

Kuch       khoka         pana         hai
P          S. S. S.       S. G. R. S.     N

Jeevan     ka     matlab    to     ana    aur     jana      hai
P n n        n     S. n D P   D     D S.     N    D P D P     G

Do     pal      ke     jeewan     se
S R    R       G G    M P M G    G

Ek      umar      churane      hai
S R    R G G    M P M M G     G

Zindagi     aur    kuch    bhi     nahi
G M P        N      D P      M       P D

Teri      meri       kahani     hai
P M      R P        P M D P   M G

Ek     payar      ka      nagma      hai
S R    G G         M      P M M G     G

Maujon      ki        ravaani      hai
S R R       G G    M P M M G     G

Zindagi     aur    kuch    bhi     nahi
G M P        N      D P      M       P D

Teri      meri       kahani     hai
P M      R P        P M D P   M G


2 thoughts on “Ek Payar Ka Nagma Hai – Harmonium Notes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *