Hanuman Chalisa – Piano Notes


Hanuman Chalisa – Piano Notes


 

Jai      Hanu man
D          EE AA A

gyan       gun    sagar
AB          AG       F#F# EE

Jai    kapis           tihun
A      GF#F#F#    E D

lok       u_jaa_gar
*B E      E ED D

Ram   doot       atu_lit         bal dhaama
DE       AA A      AA  BA         GF#F# E E

anjani           putra     pava_n          sut      naama
AGF#F#      ED       *B *B*B       E E      D D D

maha    bir            vikram    baj      rangi
DE         AA A      A B B        AG     F#F# E

kumati          nivaa_r       sumati             ke        sangi
AGF#F#         ED             D  *B *B*B      E       E DD D

kanchan    varan       viraaj          subesa
DE              AAA         ABB A       G F#F# E

kaanan           kundal         kunchit         kesaa
AAGF#F#     EE D *B      *B EE             DD D

haath    vajra     aur     dhwaja     viraaje
DE          AAA      A         ABA         GF#F# E

kandhe          moonj       jane_u       saaje
AGF#F#         EE D    *B *B*B E     EDD

shankar   suvan         kesri         nandan
DE             AAA       AA BAG      F#F# E

tej       prataap     maha     jag      vandan
AAG     F#EE D      *B *B    EE       EDD

vidya    vaan        guni     ati     chaatur
DE         AA A      ABB      AG    F#F# E

raam        kaaj           karibe        ko      aatur
AA G     F#F# E    DD *B*B    EE       EDD

prabhu   charitra       suni   be    ko    rasiya
DE             EAA A         AA    BB    A      GF#E

Raam      Lakhan     Sita     man     basiya
AAG        F#EE        D *B    EE         EDD

sukshma   roop     dhari siyahi    dikhavaa
DE              AA A      AA     ABA       GF#F#E

vikat      roop      dhari      lanka     jarava
AGF#     EE E        D *B  *B*B E    EDD D

bhima       roop      dhari  asur      sanhaare
DE              AA A      AA      ABA      GF#F#E

rama chandra     ke    kaaj        sanvaare
AGF#F# E         D    *B*B E      EDD D

laaye     sanjivan     lakhan    jiyaaye
DE         EAA A          ABA         GF#F#E

shri raghu vir      harashi     ur          laaye
AGF#F# E D     D  *B *B     E E     EDD D

raghupati     kinhi     bahut    badhaayi
DD EE           AAA      ABA        GF#F#E

tum       mam     priye          bharat       sam     bhai
AA      GF#F#     E D        D  *B *B*B   EE      EDD

sahas     badan    tumharo   yash       gaave
DEE       AAA        ABB            AG      F#F#E

as kahi           shripati          kanth      lagaave
AGF#F#       E D *B        *B *B E      EDD D

 


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This function has been disabled for Harmonium Guru.